Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złóż wniosek o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2

Uzyskanie dofinansowania do odbiornika cyfrowego DVB-T2

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

Dotyczy osoby, która: • ma ukończone 18 lat • jest zameldowana(y) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, • nie mas środków na zakup odbiornika cyfrowego w nowym standardzie, Na jedno gospodarstwo domowe może być przyznane tylko jedno dofinansowanie.

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 501 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  1. Nie ma konieczności składania dodatkowych dokumentów poza wnioskiem. 2. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana złożyć oświadczenie (zawarte we wniosku), iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego.
Czas realizacji  

rozpatrywanie wniosków odbywa się w czasie rzeczywistym. Osoba otrzyma informacje o przyznanym dofinansowaniu zaraz po złożonym wniosku.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie dofinansowania do odbiornika cyfrowego DVB-T2

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Automatyczna weryfikacja wniosku, 3. Otrzymanie dofinansowania w postaci kodu przesłanego na adres e-mail oraz na skrzynkę ePUAP wnioskującego,

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • bon tv
 • dofinansowanie
 • Złóż wniosek o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2

  Uzyskanie dofinansowania do odbiornika cyfrowego DVB-T2