Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu, zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu, zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Każdy ubiegający się o zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu, zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może zostać przedłużony

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, wniesione za pośrednictwem Organu, który wydał decyzję

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu, zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zajęcie pasa drogowego prowadzenie robót umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej

  Zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu, zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu, zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej