Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowę

Usługa umożliwia złożenie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Instytucja, firma lub osoba fizyczna składa zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowę. W wyniku tego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rejestruje fakt rozpoczęcia budowy. Zawiadomienie ma być dokonane co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kogo dotyczy  

Instytucji/firm, osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony) w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy w oryginale oraz kopia jego uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia przynależności do izby zrzeszającej osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przesłanie zawiadomienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zawiadomienia. 2. Rejestracja rozpoczęcia budowy.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zawiadomienie wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rozpoczęcia robót budowlanych pozwolenie/zezwolenie na budowę

Zawiadomienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowę

Usługa umożliwia złożenie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Instytucja, firma lub osoba fizyczna składa zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które mają być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu/zezwoleniu na budowę. W wyniku tego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rejestruje fakt rozpoczęcia budowy. Zawiadomienie ma być dokonane co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.