Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę, rolnika informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w
w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
do organu prowadzącego ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, tj. do gminy – wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta-właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, rolnicy, którzy świadczą usługi hotelarskie w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Informacja przedsiębiorcy, rolnika złożona do organu (gminy) prowadzącego ewidencję innych obiektów, których są świadczone usługi hotelarskie
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wpis informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie wpisanym doewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Etapy realizacji usługi  

Złożenie informacji, zamieszczenie informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zakończenie świadczenia
 • w innym obiekcie
 • w którym są świadczone usługi hotelarskie
 • usług hotelarskich
 • Podobne usługi  

  Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

  Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę, rolnika informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w
  w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
  do organu prowadzącego ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, tj. do gminy – wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu