Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim do organu prowadzącego ewidencję obiektów hotelarskich, tj. marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zamieszczenie w ewidencji obiektów hotelarskich informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

Etapy realizacji usługi  

Złożenie informacji, zamieszczenie informacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zakończenie świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim
  Podobne usługi  

  Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

  Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim do organu prowadzącego ewidencję obiektów hotelarskich, tj. marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego