Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę informacji o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego do organu prowadzącego ewidencję obiektów hotelarskich, tj. marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie pisemne przedsiębiorcy złożone do organu prowadzącego ewidencję obiektów hotelarskich
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zamieszczenie w ewidencji obiektów hotelarskich informacji o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego

Etapy realizacji usługi  

Złożenie informacji, zamieszczenie informacji w ewidencji obiektów hotelarskich

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ewidencja obiektów hotelarskich
  Podobne usługi  

  Informacja o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego

  Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę informacji o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego do organu prowadzącego ewidencję obiektów hotelarskich, tj. marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego