Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy noclegowej na stronie internetowej

Powiat realizuje zadania z zakresu jego promocji. W celu wykonywania tych zadań właściwy Wydział Promocji prowadzi bazę danych gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronie internetowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej świadczących usługi noclegowe na terenie Powiatu Żnińskiego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz ankiety aktualizacyjnej obiektu lub informacja dostarczona w formie pisemnej.
  • W przypadku załączenia zdjęć – oświadczenie z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Żninie w celach promocyjnych Powiatu Żnińskiego.
Czas realizacji  

Informacje przyjmowane są w ciągu całego roku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego

Rezultat realizacji usługi  

Zamieszczenie, aktualizacja ofert bazy noclegowej na stronie internetowej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie dokumentów. 2. Weryfikacja formularza ankiety wraz z załącznikami. 3. Zamieszczenie i aktualizacja ofert bazy noclegowej na stronie internetowej.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   aktualizacja ofert baza noclegowa strona internetowa

Zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy noclegowej na stronie internetowej

Powiat realizuje zadania z zakresu jego promocji. W celu wykonywania tych zadań właściwy Wydział Promocji prowadzi bazę danych gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronie internetowej.