Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego

Usługa umożliwia wysłanie do Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wniosku o świadczenie mieszkaniowe.
Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Kogo dotyczy  

żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego
Czas realizacji  

Niezwłocznie po dostarczeniu kompletu dokumentów

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy wnieść do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego

  Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego

  Usługa umożliwia wysłanie do Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wniosku o świadczenie mieszkaniowe.
  Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową.