Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie opinii odnośnie spełnienia wymagań technicznych i sanitarnych dla obiektów hotelarskich

Przeprowadzenie kontroli na wniosek strony pod kątem spełnienia wymogów sanitarnych i technicznych, wydanie opinii.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwe organy do wydawania przedmiotowych opinii

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, firma

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Protokół kontroli sanitarnej
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydawanie opinii odnośnie spełnienia wymagań technicznych i sanitarnych dla obiektów hotelarskich

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Rozpatrzenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydawanie opinii odnośnie spełnienia wymagań technicznych i sanitarnych dla obiektów hotelarskich

  Wydawanie opinii odnośnie spełnienia wymagań technicznych i sanitarnych dla obiektów hotelarskich

  Przeprowadzenie kontroli na wniosek strony pod kątem spełnienia wymogów sanitarnych i technicznych, wydanie opinii.