Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych. Dotyczy zgody na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku zakładu opieki zdrowotnej lub usytuowania wyrzutni powietrza na poziomie terenu (wykonywana jest analiza przedłożonych dokumentów i wydana zostaje decyzja określająca warunki, które należy spełnić).

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane

Kogo dotyczy  

Projektanci inwestorzy realizujący inwestycję wymagającą uzyskania zgody na odstępstwo

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek, schemat usytuowania, opis lokalizacji
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Wartość wyliczona indywidualnie w decyzji rachunkowej

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ciągu 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych

Wydawanie opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych. Dotyczy zgody na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku zakładu opieki zdrowotnej lub usytuowania wyrzutni powietrza na poziomie terenu (wykonywana jest analiza przedłożonych dokumentów i wydana zostaje decyzja określająca warunki, które należy spełnić).