Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy posiadającego siedzibę na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Producenta napojów alkoholowych, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1, tj. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z art. 9[1] ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Posiadający zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem i/lub zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych: - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • 2. Dowód wniesienia opłaty za zezwolenie.
Czas realizacji  

Zezwolenie zostanie wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów.

Opłaty  

Opłaty (art. 9[2] ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości…) Opłatę za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1 000 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji w sprawie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych do 18% stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych do 18%

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • hurtowy obrót alkoholem
 • wyprzedaż napojów alkoholowych do 18%
 • wyprzedaż napojów alkoholowych
 • hurtowy obrót piwem
 • hurtowy obrót alkoholem do 18%
 • hurtowy obrót alkoholem
 • Wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

  Wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu