Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość, okres wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość, okres wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiotów ubiegających się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
 • Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
 • Wniosek
Czas realizacji  

dla osób fizycznych: 1 dzień dla osób prawnych: 14 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie wysokości zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenie okresu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Obliczenie opłaty 4. Wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość
 • okres wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość, okres wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość, okres wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności