Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego dochowania obowiązku w zakresie utrzymania i konserwacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków

Usługa umożliwia złożenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego dochowania obowiązku w zakresie utrzymania i konserwacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w ewidencji wojewódzkiej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości zabytkowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego dochowania obowiązku w zakresie utrzymania i konserwacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w ewidencji wojewódzkiej
  • Aktualny (z 3 ostatnich miesięcy) dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością (zaświadczenie z ksiąg wieczystych, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów oraz (w przypadku zarządcy dokument upoważniający do występowania w sprawie
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł - opłata skarbowa

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku. 3. Rozpatrzenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego dochowania obowiązku w zakresie utrzymania i konserwacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego dochowania obowiązku w zakresie utrzymania i konserwacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków

Usługa umożliwia złożenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego dochowania obowiązku w zakresie utrzymania i konserwacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w ewidencji wojewódzkiej