Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów na cele reformy rolnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów na cele reformy rolnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

wszyscy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów na cele reformy rolnej.
Czas realizacji  

W ciągu 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów na cele reformy rolnej

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów na cele reformy rolnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów na cele reformy rolnej.