Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o o udzielenie wsparcia w ramach działania 2.2.1 PO KL w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości spełniające warunki szczegółowo opisane w Wytycznych dla Wnioskodawców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wypełniony formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Regulaminem oceny wniosków o udzielenie wsparcia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1

Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o o udzielenie wsparcia w ramach działania 2.2.1 PO KL w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.