Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wsparcie w ramach Działania 5.2 POIG

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 POIG

Organ właściwy do realizacji usługi  

PARP

Kogo dotyczy  

Podmiotów zarejestrowane w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, tworzących Krajową Sieć Innowacji (KSI) w ramach Krajowego Sytemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw spełniające warunki szczegółowo opisane w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Podstawy prawne  
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 656)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1869)
Wymagane dokumenty  
    Wypełniony formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami
Czas realizacji  

do 120 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej oceny wniosków o udzielenie wsparcia

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 POIG.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 POIG. 2. Przyjęcie wniosku.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wsparcie w ramach Działania 5.2 POIG

Wsparcie w ramach Działania 5.2 POIG

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 POIG