Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis / zmiana / wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Otrzymanie wpisu, zmiana wpisu bądź wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy, która jest właściwa do dokonania wpisu / zmiany/ wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (za wpis, za zmianę wpisu, za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej)
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od przedkładanego pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Czas realizacji  

Na dokonanie wpisu Organ ma 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej, Opłata skarbowa w wysokości 25 zł za zmianę w wpisie do rejestru działalności regulowanej (tylko w wypadku kiedy zmiana polega na rozszerzeniu zakresu działalności, czyli w przypadku kiedy dodajesz kody odpadów lub teren na którym będzie prowadzona działalność, w pozostałych przypadkach opłacie podlega wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany we wpisie), Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku działania przez pełnomocnika, Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Wpis / zmiana wpisu / wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Wydanie dycyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • odbiór odpadów
 • właścicieli nieruchomości
 • Podobne usługi  

  Wpis / zmiana / wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

  Otrzymanie wpisu, zmiana wpisu bądź wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów