Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji

Uzyskanie wpisu dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego, dysponenta, importera, inwestora, podmiotu zamawiającego

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 306)
Wymagane dokumenty  
 • dysponent będący właścicielem wnioskuje o wpisanie dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie UE
 • Wniosek o nadanie numeru EVN i rejestrację pojazdu kolejowego
 • Oświadczenie właściciela o zgodzie na wpisanie dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie UE (wzór nr 11)  Pobierz
 • dysponent niebędący właścicielem wnioskuje o wpisanie dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie UE
 • Wielojęzyczny formularz stosowany przy wniosku o wpis dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych
Czas realizacji  

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie wpisu dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku i innych wymaganych dokumentów 2. Weryfikacja 3. Uzyskanie wpisu/Brak uzyskania wpisu

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Wpis dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji
 • rejestracja pojazdów
 • Wpis dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji

  Uzyskanie wpisu dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji