Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy najmu – mieszkanie dla rozwoju - Witkowice

Wniosek umożliwia ubieganie się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I„ w Kołobrzegu.
Aby ubiegać się o zawarcie umowy najmu w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I„ należy w okresie od 15 luty do 30 kwietnia 2023 roku złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu – mieszkanie dla rozwoju GKL01W wraz z załącznikami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Kołobrzegu

Kogo dotyczy  

Osoby mieszkające na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r., poz. 2158 z późn. zm.)
 • UCHWAŁA NR XLII/612/21 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu "Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I" w Kołobrzegu (Dz. U. z 2021 r., poz. 4922)
Wymagane dokumenty  
 • 4. Oświadczenie o dochodach i okresie prowadzenia działalności gospodarczej (składają wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą), druk GKL01-D06W
 • 3. Zaświadczenie o wysokości dochodów do wniosku o zawarcie umowy najmu druk GKL01-D05W
 • 2.Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji wraz z potwierdzeniem uzyskiwanych dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych druk GKL01-D04W
 • 1. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu druk GKL01-D02W
Czas realizacji  

W terminie 30 dni od złożenia wniosku w generatorze należy złożyć wypełnione dokumenty niezbędne do weryfikacji formalnej wniosku

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Zawarcie umowy najmu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Zawarcie umowy najmu lub odmowa zawarcia umowy najmu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Umowa najmu

  Zawarcie umowy najmu – mieszkanie dla rozwoju - Witkowice

  Wniosek umożliwia ubieganie się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I„ w Kołobrzegu.
  Aby ubiegać się o zawarcie umowy najmu w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I„ należy w okresie od 15 luty do 30 kwietnia 2023 roku złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu – mieszkanie dla rozwoju GKL01W wraz z załącznikami.