Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz (Prezydent) miasta, Wójt gminy

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne spełniające kryteria dochodowe. Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego wraz z oświadczeniami
Czas realizacji  

W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub niezałączenia wymaganych dokumentów, organ ma prawo do wezwania wnioskodawcy do jego poprawienia (w ciągu 14 dni) bądź uzupełnienia brakujących dokumentów (w terminie od 14 do 30 dni).

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Stronie przysługuje prawo odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie dodatku osłonowego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Przyznanie dodatku osłonowego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Dodatek osłonowy
 • wypłata dodatku osłonowego
 • Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o wypłatę dodatku osłonowego