Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia – stwierdzającego fakt, że Wnioskodawca złożył zgłoszenie z art. 30 ust. 1 ustawy prawo budowlane a organ w ustawowym terminie nie wniósł sprzeciwu na zakres zgłoszenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Kogo dotyczy  

Każdej osoby, która chce przystąpić do robót budowlanych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.
Czas realizacji  

Do 7 dni.

Opłaty  

17 zł.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia bądź wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia. 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w przypadku braków nałożenie obowiązków ich uzupełnienia. 3. Wydanie zaświadczenia bądź wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia – stwierdzającego fakt, że Wnioskodawca złożył zgłoszenie z art. 30 ust. 1 ustawy prawo budowlane a organ w ustawowym terminie nie wniósł sprzeciwu na zakres zgłoszenia.