Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie dostępu do informacji o zobowiązaniach podmiotu zamieszczonych na PLIP dla osób prawnych

Złożenie wniosku o udzielenie dostępu do informacji o zobowiązaniach osoby prawnej zamieszczonych na PLIP Usługa umożliwia uzyskanie dostępu przez osoby uprawnione do reprezentacji os. prawnej do informacji o zobowiązaniach klienta na Platformie Informacyjno-Płatniczej Gminy Wrocław. W tym celu osoba uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej może wskazać siebie lub inną osobę uprawnioną do działania w imieniu klienta na mocy odrębnych przepisów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osób reprezentujących osoby prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Aktualny odpis KRS
  • Potwierdzenie udzielenia prokury
Czas realizacji  

3 dni robocze

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o udzielenie dostępu do informacji o zobowiązaniach podmiotu zamieszczonych na PLIP dla osób prawnych

Udzielenie dostępu do informacji o zobowiązaniach podmiotu zamieszczonych na PLIP dla osób prawnych

Złożenie wniosku o udzielenie dostępu do informacji o zobowiązaniach osoby prawnej zamieszczonych na PLIP Usługa umożliwia uzyskanie dostępu przez osoby uprawnione do reprezentacji os. prawnej do informacji o zobowiązaniach klienta na Platformie Informacyjno-Płatniczej Gminy Wrocław. W tym celu osoba uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej może wskazać siebie lub inną osobę uprawnioną do działania w imieniu klienta na mocy odrębnych przepisów.