Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie baz danych obiektów drogowych

usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pobranie materiałów ze zbiorów danych Obiektów Drogowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ wykonawczy Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta.

Kogo dotyczy  

Wszystkich zainteresowanych (obywatele, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, organy administracji publicznej itd.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie baz danych obiektów drogowych
Czas realizacji  

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku

Opłaty  

Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tryb odwoławczy  

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie zbioru danych obiektów drogowych

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku o udostępnieniu baz danych obiektów drogowych 2) Udostępnienie materiałów

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • baza obiektów drogowych
 • tunele
 • sieć dróg
 • obiekty mostowe
 • mosty
 • drogi
 • Udostępnienie baz danych obiektów drogowych

  usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pobranie materiałów ze zbiorów danych Obiektów Drogowych