Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprostowanie błędów i omyłek w decyzji/postanowieniu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Usunięcie nieprawidłowości w wydanym akcie prawnym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Usunięcie błędów w akcie administracyjnyym

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie postanowienia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   sprostowanie

  Sprostowanie błędów i omyłek w decyzji/postanowieniu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Usunięcie nieprawidłowości w wydanym akcie prawnym