Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Deaktywacja konta na platformie eUrząd

Deaktywacja dostępu do platformy eUrząd

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ

Kogo dotyczy  

użytkownicy platformy eUrząd

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, od której się odwołujemy. Zgodnie z art. 127 KPA.

Rezultat realizacji usługi  

rozpatrzenie wniosku o deaktywację dostępu do platformy e-Urząd

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • deaktywacja
 • platforma
 • eUrząd
 • dostęp
 • Deaktywacja konta na platformie eUrząd

  Deaktywacja dostępu do platformy eUrząd