Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Deaktywacja konta na platformie eUrząd

Deaktywacja dostępu do platformy eUrząd

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Użytkownicy platformy eUrząd

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, od której się odwołujemy. Zgodnie z art. 127 KPA.

Rezultat realizacji usługi  

rozpatrzenie wniosku o deaktywację dostępu do platformy e-Urząd

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • deaktywacja
 • platforma
 • eUrząd
 • dostęp
 • Deaktywacja konta na platformie eUrząd

  Deaktywacja dostępu do platformy eUrząd