Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

wpis obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta - właściwy ze względu na miejsce położenia innego obiektu w którym są świadczone usługi hotelarskie

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy, rolnicy, którzy świadczą usługi hotelarskie w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  zgłoszenie przedsiębiorcy, rolnika złożony do organu (gminy) prowadzącego ewidencję innych obiektów, których są świadczone usługi hotelarskie
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wpis obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Etapy realizacji usługi  

Zgłoszenie obiektu, wpis obiektu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   inny obiekt
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

  wpis obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta