Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z logo urzędu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osób i instytucji starających się o uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wyrażenie zgody na korzystaniu z Logo Urzędu
Czas realizacji  

co najmniej 7 dni od daty wpłynięcia wniosku

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu

Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z logo urzędu.