Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udzielenie informacji z PODG i K z określeniem rodzaju usługi np. sprzedaż kopii mapy ewidencyjnej , mapy zasadniczej bądź innego opracowania
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do 7 dni

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Podobne usługi  

Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.