Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnienie informacji z Katastru wodnego

Przekazanie przez wnioskodawcę do Dyrektora RZGW / Prezesa KZGW wniosku o udostępnienie informacji z katastru wodnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)"

Kogo dotyczy  

dowolne podmioty fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  niewymagane, ale zalecane załączniki mogące ułatwić selekcję informacji (np. orientacyjna mapa obrazująca wnioskowany obszar)
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Opłaty  

wg indywidualnego wyliczenia na podstawie przepisów wykonawczych

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie infromacji z katastru wodnego we wnioskowanym zakresie

Etapy realizacji usługi  

- wysłanie wniosku o udostępnienie danych z katastru wodnego, - wycena kosztów związanych z przygotowaniem do udostępnienia odpowiednich danych i przekazanie informacji o wysokości tych kosztów wnioskodawcy w celu akceptacji, - akceptacja kwoty przez wnioskodawcę albo rezygnacja z udostępnienia albo zmiana zakresu lub formy udostępnienia. W przypadku zmiany zakresu lub formy, ponowna kalkulacja wysokości opłat związanych z udostępnieniem i przedstawienie ich do akceptacji wnioskodawcy (do momentu ostatecznego potwierdzenia kosztów lub rezygnacji z udostępnienia procedura może być dowolną ilość razy powtarzana), - akceptacja kosztów i dokonanie wpłaty przez wnioskodawcę

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • udostępnienie informacji
 • kataster wodny
 • RZGW
 • KZGW
 • Udostępnienie informacji z Katastru wodnego

  Przekazanie przez wnioskodawcę do Dyrektora RZGW / Prezesa KZGW wniosku o udostępnienie informacji z katastru wodnego.