Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

Przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XX/250/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
 • Uchwała nr LXVIII/830/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu, raz w roku przez Prezydenta Miasta na wniosek Komisji ds. Stypendiów. Wniosek o stypendium należy złożyć w terminach: do 31 października każdego roku poprzedzającego realizację projektu.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Zaprezentowanie się przed Komisją ds. Stypendiów (o terminie rozmowy kandydat informowany jest na piśmie), 3. W przypadku przyznania stypendium przez Prezydenta Miasta: a. stypendysta podpisuje umowę stypendialną, b. składa sprawozdanie z realizacji programu stypendialnego w terminie do końca lutego roku następnego po realizacji programu stypendialnego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   stypendium twórczość artystyczna upowszechnianie kultury opieka nad zabytkami
  Podobne usługi  

  Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

  Przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.