Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sprawdź swoje dane lub swojego dziecka w rejestrze PESEL i pobierz zaświadczenie

Teraz możesz sprawdzić, jakie dane twoje lub twojego dziecka są przetwarzane w rejestrze
PESEL, i pobrać zaświadczenie online
UWAGA: Nie drukuj pobranego zaświadczenia! Wydrukowane zaświadczenie nie będzie już dokumentem! Dokumentem jest
tylko w postaci elektronicznej ‒ jest opatrzona zaawansowaną pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

1. Każdego, kto ma numer PESEL. 2. W przypadku małoletniego dziecka: rodzic, którego PESEL jest w rejestrze danych dotyczących dziecka (tzw. powiązanie parentyzacyjne), rodzic, który ma pełne prawa rodzicielskie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie są wymagane dodatkowe dokumenty
Czas realizacji  

Do 10 minut

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sprawdzenie swoich danych lub swojego dziecka w rejestrze PESEL i pobranie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Zaloguj się do usługi, 2. Wskaż, czyje dane chcesz sprawdzić, 3. Jeśli jesteś rodzicem więcej niż jednego dziecka, wybierz, którego dziecka dane chcesz sprawdzić 4. Jeśli wgląd do danych lub pobranie zaświadczenia ma dotyczyć twojego dziecka, złóż oświadczenie o pełni władzy rodzicielskiej nad małoletnim. 5. Po sprawdzeniu danych: - jeśli nie chcesz pobierać zaświadczenia – kliknij przycisk: Anuluj, - jeśli chcesz pobrać zaświadczenie – kliknij przycisk: Zamów zaświadczenie. Jeśli pobierasz zaświadczenie, zaznacz, czy chcesz uzyskać pełny odpis danych czy z wybranymi danymi. Możesz wybrać, jakie dane mają się znaleźć w zaświadczeniu i czy mają to być dane aktualne lub historyczne. 6. Możesz pobrać zaświadczenie dotyczące więcej niż jednej osoby. 7. Jeśli nie widzisz na liście swojego dziecka, wasze dane w rejestrze PESEL mogą nie być powiązane. Aby powiązać twoje dane z danymi dziecka złóż pismo: online przez ePUAP (pismo ogólne) lub w urzędzie stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia dziecka, lub w urzędzie gminy na terenie gminy, w której masz meldunek, jeśli nie masz polskiego obywatelstwa. 8. Kliknij Dalej, aby utworzyć dokument. 9. Sprawdź swoją skrzynkę ePUAP – znajdziesz tam zaświadczenie o danych w formacie PDF, opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Sprawdzenie swoich danych lub swojego dziecka w rejestrze PESEL i pobranie zaświadczenia

  Sprawdź swoje dane lub swojego dziecka w rejestrze PESEL i pobierz zaświadczenie

  Teraz możesz sprawdzić, jakie dane twoje lub twojego dziecka są przetwarzane w rejestrze
  PESEL, i pobrać zaświadczenie online
  UWAGA: Nie drukuj pobranego zaświadczenia! Wydrukowane zaświadczenie nie będzie już dokumentem! Dokumentem jest
  tylko w postaci elektronicznej ‒ jest opatrzona zaawansowaną pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji.