Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Składanie wniosków Zarządu Województwa Lubelskiego do sporządzanych projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast

Wnioski z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie, które winno zawierać informację o podjęciu przez radę gminy (miasta) uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu studium (zmiany studium) oraz określać formę, miejsce i termin składania wniosków.
Czas realizacji  

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta określa termin składania wniosków dotyczących studium nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. (art. 11 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). Zarząd Województwa Lubelskiego zobowiązany jest do współpracy przy sporządzaniu projektu studium, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji (art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Tryb odwoławczy  

Nie występuje

Rezultat realizacji usługi  

Wnioski z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zawiadomienia. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie wniosków Zarządu Województwa z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wnioski
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Składanie wniosków Zarządu Województwa Lubelskiego do sporządzanych projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast

  Wnioski z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego