Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o przeprowadzenie legalizacji
 • Formularz ustalenia wysokości opłaty
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

W zależności od rodzaju legalizacji przyrządu pomiarowego

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych

  Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych.