Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami

Uprawnienie do zarządzania składowiskiem odpadów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osób zainteresowanych egzaminem

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a także wskazanie kwalifikacji, o jakie się ubiega.
 • 2. Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

W zależności od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłoszonego przez Prezesa GUS w dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie świadectwa w zakresie gospodarowania odpadami

Etapy realizacji usługi  

1. Weryfikacja złożonego wniosku, 2. Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia egzaminu, 3. Przeprowadzenie egzaminu, 4. Informacja o wyniku przeprowadzenia egzaminu, 5. Wydanie świadectwa w zakresie gospodarowania odpadami.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami

  Przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami

  Uprawnienie do zarządzania składowiskiem odpadów