Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazanie informacji dot. ilości osób przeszkolonych przez ośrodek szkolenia w ramach kwalifikacji i szkoleń okresowych

Uzyskanie informacji dot. ilości osób przeszkolonych przez ośrodek szkolenia w ramach kwalifikacji i szkoleń okresowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Kierownika ośrodka szkolenia, w którym przeprowadzono szkolenia kierowców zawodowych. Dane o ilości przeszkolonych osób przekazuje kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona do przekazywania tego typu informacji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Dokument informujący o zakończeniu szkolenia okresowego kierowców i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie
Czas realizacji  

Brak

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji dot. ilości osób przeszkolonych przez ośrodek szkolenia w ramach kwalifikacji i szkoleń okresowych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji dot. ilości osób przeszkolonych przez ośrodek szkolenia w ramach kwalifikacji i szkoleń okresowych 2. Przyjęcie informacji dot. ilości osób przeszkolonych przez ośrodek szkolenia w ramach kwalifikacji i szkoleń okresowych

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   ośrodek szkolenia kierowców zawodowych

Przekazanie informacji dot. ilości osób przeszkolonych przez ośrodek szkolenia w ramach kwalifikacji i szkoleń okresowych

Uzyskanie informacji dot. ilości osób przeszkolonych przez ośrodek szkolenia w ramach kwalifikacji i szkoleń okresowych.