Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Prowadzenie Rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Kopie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz załącznikami graficznymi.
Czas realizacji  

Kopie wydanych decyzji należy przekazać w ciągu 7 dni od dnia ich wydania. (art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie kopii decyzji. 2. Umieszczenie w rejestrze decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • rejestr
 • inwestycja celu publicznego
 • decyzja
 • Prowadzenie Rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

  Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego