Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek strony w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który strona mogłaby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które osoba mogłaby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 155)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego
  • Zaświadczenie o utraconych zarobkach
  • Zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych
  • Dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek strony w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek strony w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który strona mogłaby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.