Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Potwierdzenie do wydawania kart pojazdów

Usługa umożliwia złożenie, przez producenta lub importera nowych pojazdów samochodowych wprowadzającego te pojazdy do obrotu handlowego na terytorium RP, wniosku w celu uzyskania potwierdzenia ministra właściwego do spraw transportu do wydawania kart pojazdów, wymaganego przed pierwszym zamówieniem karty pojazdu u producenta tych kart.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw transportu

Kogo dotyczy  

Producent lub importer nowych pojazdów samochodowych wprowadzający te pojazdy do obrotu handlowego na terytorium RP.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł (pobierana od wydanego zaświadczenia oraz z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli zostało udzielone do dokonania czynności związanych ze złożeniem wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów).

Tryb odwoławczy  

Stronie przysługuje prawo zwrócenia się do ministra właściwego do spraw transportu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Potwierdzenie do wydawania kart pojazdów

  Potwierdzenie do wydawania kart pojazdów

  Usługa umożliwia złożenie, przez producenta lub importera nowych pojazdów samochodowych wprowadzającego te pojazdy do obrotu handlowego na terytorium RP, wniosku w celu uzyskania potwierdzenia ministra właściwego do spraw transportu do wydawania kart pojazdów, wymaganego przed pierwszym zamówieniem karty pojazdu u producenta tych kart.