Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub szacowania nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy lub osoby fizycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokument potwierdzający obywatelstwo usługodawcy
  • Zaświadczenie potwierdzające że usługodawca zgodnie z prawem wykonuje zawód lub działalność w innym państwie członkowskim oraz że w chwili składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz - nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności
  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • Dokument potwierdzający wykonywanie przez usługodawcę danego zawodu regulowanego lub działalności przez co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 10 lat albo kształcenie regulowane - w przypadku określonym w art.29 ust.1
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe
Czas realizacji  

nie później niż w terminie 2 miesięcy od otrzymania wszystkich dokumentów

Opłaty  

zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tryb odwoławczy  

zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP

Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub szacowania nieruchomości.