Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub szacowania nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy lub osoby fizycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument potwierdzający obywatelstwo usługodawcy
 • Zaświadczenie potwierdzające że usługodawca zgodnie z prawem wykonuje zawód lub działalność w innym państwie członkowskim oraz że w chwili składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz - nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • Dokument potwierdzający wykonywanie przez usługodawcę danego zawodu regulowanego lub działalności przez co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 10 lat albo kształcenie regulowane - w przypadku określonym w art.29 ust.1
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe
Czas realizacji  

nie później niż w terminie 2 miesięcy od otrzymania wszystkich dokumentów

Opłaty  

zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tryb odwoławczy  

zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub szacowania nieruchomości.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie oświadczenia 2. Weryfikacja oświadczenia 3. Przyjęcie oświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP

  Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub szacowania nieruchomości.