Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej (ORD-HZ)

Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
Usługa może zostać zrealizowana drogą elektroniczną lub w formie pisemnej poprzez bezpośrednie złożenie w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy

Kogo dotyczy  

Strona postępowania:
• osoba fizyczna,
• osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 354)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm., Art.39)
Wymagane dokumenty  
  Druk ORD-HZ
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia 2. Przyjęcie oświadczenia 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   oświadczenie o nieruchomościach prawa majątkowe hipoteka przymusowa(ORD-HZ)

  Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej (ORD-HZ)

  Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
  Usługa może zostać zrealizowana drogą elektroniczną lub w formie pisemnej poprzez bezpośrednie złożenie w wybranej instytucji publicznej.