Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Usługa umożliwia złożenie do wybranego zarządcy drogi publicznej wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

Oświadczenie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy zarządca drogi publicznej np. Wójt Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta, Marszałek Województwa,

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne chcące uzyskać oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kopia wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
 • Kopia projektu zagospodarowania działki.
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

  Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

  Usługa umożliwia złożenie do wybranego zarządcy drogi publicznej wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

  Oświadczenie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.