Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu wieczystym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1.Wypełniony formularz wniosku.
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).
Czas realizacji  

Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.

Opłaty  

W zależności od regulacji danego urzędu

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia opłaty.

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie opłaty rocznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Ustalenie opłaty rocznej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste
 • ustalenie terminu opłaty rocznej
 • rozliczenie opłaty rocznej
 • naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu