Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia Zarządu Województwa Lubelskiego do gminnych programów rewitalizacji

Wydanie opinii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o zaopiniowanie.
 • 2. Projekt gminnego planu rewitalizacji zawierający część opisową i graficzną, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Czas realizacji  

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala termin wydania opinii (art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji) nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu. Zgodnie z art. 18 ust. 3 nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie, uważa się za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem gminnego programu rewitalizacji.

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opinia
 • rewitalizacja
 • gminny program rewitalizacji
 • GPR
 • Opinia Zarządu Województwa Lubelskiego do gminnych programów rewitalizacji

  Wydanie opinii