Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego do projektów uchwał reklamowych

Wydanie opinii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o wyrażenie opinii.
 • 2. Projekt uchwały reklamowej o której mowa w art. 37a ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Czas realizacji  

1 miesiąc. Zgodnie z art. 37b ust. 1 w przypadku niewyrażenia opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opinia
 • uchwała reklamowa
 • Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego do projektów uchwał reklamowych

  Wydanie opinii