Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek jednostki organizacyjnej (w przypadku przekazania trwałego zarządu między jednostkami oraz wygaszenia trwałego zarządu, złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną)
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody (mienie Skarbu Państwa) lub Samorządowego Kolegium Odwoławczego (mienie Powiatu), za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi, bądź orzeczenie o wygaśnięciu trwałego zarządu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym
 • przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu
 • Podobne usługi  

  Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu.