Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji w sprawie ochotniczego zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych:
- krótkotrwałych (do 30 dni);
- długotrwałych (od 31 – 90 dni).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojskowe Centrum Rekrutacji

Kogo dotyczy  

Żołnierzy rezerwy, czyli osób, które odbyły czynną służbę wojskową i złożyły przysięgę wojskową.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kopia zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach
 • Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Skierowanie na ćwiczenia wojskowe.

Etapy realizacji usługi  

1.Wysłanie wniosku do Wojskowego Centrum Rekrutacji 2. Rozpatrzenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji 3. Decyzja w zakresie skierowania na ćwiczenia wojskowe.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ćwiczenia wojskowe
 • służba wojskowa
 • Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji w sprawie ochotniczego zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych:
  - krótkotrwałych (do 30 dni);
  - długotrwałych (od 31 – 90 dni).