Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadawanie tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola

Usługa umożliwia złożenie do Miasta Opola wniosku o nadanie tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola.

Wniosek dotyczy osoby mieszkającej w Opolu od co najmniej 15 lat za wybitne zasługi na rzecz miasta, które znacznie wykraczają poza obowiązki zawodowe, przyczyniają się do jego rozwoju, wzbogacają dorobek miasta w różnych dziedzinach (np. przemysł, budownictwo, służba zdrowia, nauka, kultura, sport, itp.), jak również za propagowanie postaw patriotycznych i prawdy historycznej o regionie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Miasto Opole

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek (formularz elektroniczny).
  • • W przypadku, gdy wniosek składają mieszkańcy miasta Opola należy załączyć w postaci skanu kopię listy osób poświadczających wniosek własnoręcznym podpisem, adresem stałego zamieszkania, numerem dowodu osobistego oraz numerem PESEL.
Czas realizacji  

Po zaopiniowaniu przez Kapitułę Wyróżnień Honorowych oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Opola.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Uzyskanie opinii przygotowanej przez Kapitułę Wyróżnień Honorowych 4. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Opola.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nadawanie tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola

Nadawanie tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola

Usługa umożliwia złożenie do Miasta Opola wniosku o nadanie tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola.

Wniosek dotyczy osoby mieszkającej w Opolu od co najmniej 15 lat za wybitne zasługi na rzecz miasta, które znacznie wykraczają poza obowiązki zawodowe, przyczyniają się do jego rozwoju, wzbogacają dorobek miasta w różnych dziedzinach (np. przemysł, budownictwo, służba zdrowia, nauka, kultura, sport, itp.), jak również za propagowanie postaw patriotycznych i prawdy historycznej o regionie.