Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadawanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Opola

Wyróżnienie osoby niezamieszkałej w Opolu za wybitne zasługi na rzecz miasta, przyczyniające się do jego rozwoju, wzbogacające dorobek miasta w różnych dziedzinach (np. przemysł, budownictwo, służba zdrowia, nauka, kultura, sport, itp.), jak również za propagowanie postaw patriotycznych i prawdy historycznej o regionie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Opola

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek (formularz elektroniczny)
  • • W przypadku, gdy wniosek składają mieszkańcy miasta Opola należy załączyć w postaci skanu kopię listy osób poświadczających wniosek własnoręcznym podpisem, adresem stałego zamieszkania, numerem dowodu osobistego oraz numerem PESEL
Czas realizacji  

Po zaopiniowaniu przez Kapitułę Wyróżnień Honorowych oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Opola.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Opola

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nadawanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Opola

Nadawanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Opola

Wyróżnienie osoby niezamieszkałej w Opolu za wybitne zasługi na rzecz miasta, przyczyniające się do jego rozwoju, wzbogacające dorobek miasta w różnych dziedzinach (np. przemysł, budownictwo, służba zdrowia, nauka, kultura, sport, itp.), jak również za propagowanie postaw patriotycznych i prawdy historycznej o regionie