Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadawanie odznaki honorowej za zasługi dla Miasta Opola

Usługa umożliwia wysłanie do miasta Opola wniosku o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla Miasta Opola.

wniosek dotyczy wyróżnienia osób i podmiotów, które przez swoją działalność:
• szczególnie zasłużyły się miastu przyczyniając się do rozwoju, pomnożenia dorobku, lub popularyzowania,
• wykazały odwagę, poświęcenie, za narażeniem życia broniły mieszkańców Opola, niosły pomoc, zapewniały bezpieczeństwo i ochronę w zagrożeniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek (formularz elektroniczny)
Czas realizacji  

Po zaopiniowaniu przez Kapitułę Wyróżnień Honorowych oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Opola.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nadawanie odznaki honorowej za zasługi dla Miasta Opola

Nadawanie odznaki honorowej za zasługi dla Miasta Opola

Usługa umożliwia wysłanie do miasta Opola wniosku o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla Miasta Opola.

wniosek dotyczy wyróżnienia osób i podmiotów, które przez swoją działalność:
• szczególnie zasłużyły się miastu przyczyniając się do rozwoju, pomnożenia dorobku, lub popularyzowania,
• wykazały odwagę, poświęcenie, za narażeniem życia broniły mieszkańców Opola, niosły pomoc, zapewniały bezpieczeństwo i ochronę w zagrożeniu.