Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Celem usługi jest złożenie wniosku o nadanie Odznaczenia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o nadanie odznaczeń przedstawiają Prezydentowi wojewodowie. Wojewoda Małopolski przedstawia wnioski osób zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Przyznanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wniosku przez właściwego Wojewodę, trwa powyżej dwóch miesięcy. Nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
  Podobne usługi  

  Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

  Celem usługi jest złożenie wniosku o nadanie Odznaczenia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o nadanie odznaczeń przedstawiają Prezydentowi wojewodowie. Wojewoda Małopolski przedstawia wnioski osób zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego.